top graphic
top graphic
Picture of clouds
top graphic
item1

Sitemap

Hvorfor advokat og Datastyrelsen?

Jeg er blevet beskyldt for meget gennem denne sag, bl.a. påtager jeg mig tilsyneladende en "offerrolle" og er offensiv/aggressiv.

Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg meldte mig på det nyoprettede forum.

Nysgerrighed. Jeg kan godt lide at snakke kat - et nyt forum med interessante og vidende brugere måtte da være noget for mig også. Jeg var ikke sikker på, om jeg ville være velkommen på dette nye forum, men jeg fik da lov at registrere mig som bruger :)

Som jeg har for vane, stiller jeg mange spørgsmål til tingenes indretning, indtil jeg får svar, jeg forstår - jeg har svært ved at acceptere ting, jeg ikke forstår meningen med. Nogle opfatter denne adfærd som lærevillighed, andre bliver provokeret af den.

Jeg bevægede mig rundt på forum og deltog i flere tråde. Stemningen var god, så jeg begyndte at forstå forummets struktur bedre :)

Dog stillede jeg stadig spørgsmål, når der skete uanmeldte forandringer (som, jeg mente, gjorde forum sværere at finde rundt på)... Spørgsmål som ikke blev taget positivt op. Hvis kritiske eller observante spørgsmål er ødelæggende for et forum, så er det forum ikke et sted for mig i længden.

Så eksploderede det helt pga en fejlmelding og en meget kritisk privat besked...

Nedenfor vil jeg forsøge at udlægge min version af tingenes gang så faktuelt som muligt :)

Jeg mener, at et offentligt tilgængeligt forum skal overholde lovens ord. Det mener min advokat tydeligvis også.

Jeg har også fået at vide, at det er "forkert" at bringe en advokat på banen. Hvorfor? Hvis der ikke var en sag, havde advokaten ikke foretaget sig yderligere.

For mig er det ganske almindeligt at bruge fagfolk, når jeg løber ind i problemer (selvom de er selvforskyldte). Kattene kommer til dyrlæge, når de er syge. Bilen kommer på værksted, når den ikke kører optimalt. Huset bliver repareret af fagfolk, når det trænger til det. Når uretmæssigheder begås, bruges enten politiet eller en advokat.

Havde jeg været bedre bekendt med at læse og forstå lovstoffet, kunne jeg selv have henvendt mig direkte til Datastyrelsen. Havde det været mere acceptabelt?

Lad mig udlægge sagens forløb fra min synsvinkel:

1) Jeg skrev en meget indforstået, kritisk privat besked om forumejer  og forumdriften, der ikke på nogen måde var møntet på forums øvrige brugere, til én modtager (som ville have forstået hensigten og meningen, havde denne modtaget beskedden), som aldrig nåede frem til modtageren pga en serverfejl. Forumejer ville gerne gøres opmærksom på serverfejl, så jeg spurgte ind til denne fejl, der skete kl.3 om morgenen.

Den private besked var på alle måder dum. Det var uheldigt, at serveren "strejkede" lige ved den handling. Jeg havde ingen anelse om, at indholdet af den private besked kunne læses i fejlloggen - jeg var overbevist om, at en privat besked kun kunne læses af afsender og modtager. Dét har jeg lært ikke er tilfældet.

2) Jeg blev derefter forhindret i at komme på forum, mens jeg oplevede, at denne private besked blev læst af forumejer, offentliggjort af forumejer og diskuteret offentligt af flere brugere af forummet.

Jeg kan godt forstå, at jeg blev smidt ud af forummet - det har jeg absolut ingen indvendinger imod! At diskutere mine motiver og tillægge mig andre motiver osv, uden at jeg kan tage til genmæle - dét har jeg noget imod!

3) Jeg skrev en mail til forumejer d.3.10.13, hvor jeg bad om sletning og anonymisering inden en frist. Blev fristen ikke overholdt, ville jeg kontakte min advokat. (Dette skulle på ingen måde forstås som en trussel (trusler spilder jeg sjældent min eller andres tid med), men snarere som en konsekvens af ikke at efterkomme mit ønske, som fulgte lovens ord.)

Mailen satte jeg i min facebookstatus med tag til forumejers profil, fordi jeg ville være sikker på, at forumejer ikke senere kunne benægte modtagelse eller fordreje, hvad der stod. (Facebook fjernede siden den status.)

Forumejer reagerede ikke på denne henvendelse.   

4) Fristen udløber. Jeg henvender mig til advokaten med en henvisning til den offentligt tilgængelige tråd på forum og nævner de paragraffer og afgørelser, jeg mener, der er overtrådt.

Advokaten læser tråden og henvender sig til forumejer med sine egne betragtninger og beder om bekræftelse på, at anmodningen efterkommes.

Ingen reaktion fra forumejer.

5) På min opfordring - fordi anmodningen efter en uges tid stadig ikke er efterkommet - henvender advokaten sig igen.

Stadig ingen reaktion fra forumejer.

6) Sagen overgår til en anden advokat, der er specialiseret i lovgivningen omkring medier og IT. Han henvender sig til forumejer og nævner, at der vil blive rettet en klage til Datastyrelsen, da flere af deres regler er overtrådt.

SÅ kommer der svar fra forumejer!

7) Advokaten er ikke imponeret over svaret, så han sender prompte en klage til Datastyrelsen med kopi til forumejer. Klagen indeholder naturligvis alle overtrådte paragraffer plus 8 bilag (bl.a. screen dumps af hele tråden, forummets daværende og nyligt redigerede regler, min anmodning til forumejer, og forumejers svar til advokaten).

Efter forumejer blev bekendt med klagen til Datastyrelsen, er min anmodning blevet efterkommet. TAK!

Advokaten har fået besked om ændringerne, som jeg kun kender til fra andre, da jeg ikke har adgang til forum. Hvad der sker videre i sagen, er nu i advokatens og Datastyrelsens vold.

korat1
dkprimpraus

 

 

item13

 

 

item3 yhst22884754111614207712915895