top graphic
top graphic
Picture of clouds
top graphic
item1

Sitemap

Vedrørende klage over behandling af

2. januar 2014

Ved brev af 17. oktober 2013 har du som advokat for Camilla Baird rettet henvendelse til Datatilsynet med en klage over offentliggørelse af personoplysninger på hjemmesiden www.katteifokus.dk, som Jane Vorbeck er dataansvarlig for.

Det fremgår af klagen, at Camilla Baird selv oprettede sig på forummet med brugernavnet ”dkkorat”, og at hun den 30. september 2013 oprettede en tråd på forummet i forbindelse med en fejlmeddelelse.

Du har anført, at der i den omhandlede tråd er oplysninger om Camilla Baird, som Camilla Baird vil have slettet, herunder den private besked, som er nævnt i klagen. Herudover har du oplyst, at Camilla Baird ønsker sine egne indlæg på forummet slettet eller i hvert fald anonymiseret.

Ved e-mail af 7. november 2013 har Jane Vorbeck oplyst, at hun har slettet oplysninger om Camilla Baird på hjemmesiden, herunder alle Jane Vorbecks henvisninger til Camilla Bairds brugernavn samt den fejlmeddelelse, som gengav den private besked.

Du har ved e-mail af 25. november 2013 anført, at oplysningerne er slettet fra forummets offentlige del. Du har videre anført, at Camilla Baird har en retlig interesse i, at det vurderes, om den i klagen beskrevne adfærd var i overensstemmelse med persondataloven.

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

Det følger af persondatalovens § 40, jf. § 55, stk. 1, at den registrerede kan klage til Datatilsynet over behandling af oplysninger vedrørende den pågældende.

I denne sag er det Datatilsynets opfattelse, at der med den dataansvarliges erkendelse af fejlen er taget stilling til offentliggørelsen, og at der hermed er enighed mellem den dataansvarlige og Camilla Baird om, at offentliggørelsen var uretmæssig.

På denne baggrund giver sagen umiddelbart ikke tilsynet grundlag for yderligere behandling. Tilsynet foretager sig således ikke yderligere i sagen.

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Jane Vorbeck til orientering.

 

Med venlig hilsen

Trine Cseh-Lessel

korat1
dkprimpraus

 

 

item13

 

 

item3 yhst22884754111614207712915895