top graphic
top graphic
Picture of clouds
top graphic
item1

Sitemap

Om at eksportere en kat
item5

catgifJeg har for nyligt - mandag d.8/2/99 - sendt en hankat til Storbritannien under et forholdsvist ukendt regelsæt ved navn The Balai Directive. I det følgende vil jeg beskrive, hvad dette regelsæt går ud på, så andre måske kan få glæde af det i fremtiden.

Man har i mange år kun kunnet eksportere katte og hunde til Storbritannien, mod at de skulle gennem 6 måneders karantæne. Ikke alle karantænestationerne er lige gode, nogle dyr dør, mens de er i karantæne. Andre er fremragende, men karantæne har altid været stressende for dyrene og en økonomisk byrde for den, der importerer. Derfor har antallet af dyr, der har forladt Storbritannien til opdrættere i andre europæiske lande altid været meget større end antallet af dyr, der kom ind.

I 1992 blev dette ændret, i hvert fald for kommercielt handlede dyr fra EU lande, dvs. dyr, der kommer fra en europæisk opdrætter til en opdrætter i Storbritannien. Disse "nye" regler går under navnet The Balai Directive. The Balai Directive blev skrevet i 1992 med ikrafttrædelse i 1994, men kendskabet til direktivet og hvordan det virker, er ikke særligt udbredt, heller ikke i Storbritannien.

Jeg vil i det følgende forsøge at beskrive, hvordan jeg gjorde, da min unge hankat pludselig skulle til Storbritannien. Jeg nævner kun katte og katterier, men stort set de samme regler gælder for hunde og kenneler.
Følgende er en direkte afskrift af den danske oversættelse af betingelserne for Balai Direktivet:

Disse regler lyder måske besværlige og uoverkommelige - i virkeligheden betyder de bare at man skal organisere noget papirarbejde.

Et af de store problemer er, at kun få i Storbritannien kender The Balai Directive, og hvordan det virker, hvorfor det kan være svært at få klar besked, om hvor man står.

GCCF Ch. Primprau's Starcrossed Chance

Betingelser for at eksport af hunde og katte fra Danmark til Storbritannien (UK) og Irland

Hunde og katte generelt skal:

 • komme fra en bedrift, der er registreret i Veterinær- og Fødevaredirektoratet,
 • ikke vise tegn på smitsomme sygdomme den dag, de forlader bedriften,
 • være ID-mærket med et mikrochip system, der benyttes i Danmark,
 • være født på bedriften og have været holdt der siden deres fødsel uden kontakt med vildtlevende dyr, der er modtagelige for rabies,
 • hvis der er tale om hunde, skal de være vaccineret mod hundesyge,
 • transporteres i et transportmiddel, der er godkendt af den tilsynsførende dyrlæge,
 • ledsages af et vaccinationskort, der gør det muligt tydeligt at identificere dyret og dets oprindelse, og hvor vaccinationsdatoerne er påført og af et "Sundhedscertifikat for hunde og katte, der bringes i handel i Det Forenede Kongerige og Irland, og som ikke har oprindelse i disse lande", som skal under-skrives af bedriftens tilsynsførende dyrlæge,
 • være vaccineret mod rabies, da de var mere end 3 måneder gamle. Seneste vaccination skal være udført mindst 6 måneder og højst 12 måneder inden afrejsedatoen med en godkendt rabiesvaccine.
 • Endvidere skal de efter seneste vaccination have været underkastet en serologisk test, som påviser tilstedeværelsen af mindst 0,5 international enhed antistof pr. ml. Testen skal være udført mellem den første og den tredje måned efter vaccinationen.
 • Såfremt pkt.1 ikke kan opfyldes, kan dyrene indføres under kontrol til en af bestemmelsesstaten godkendt karantæne, hvor de sættes i karantæne i seks måneder.

Beslutningen om at sende katten til Storbritannien er taget.
Nu skal der foregå en masse praktiske ting.

 • Først skal begge parter registreres hos deres respektive nationale myndigheder. For at blive registreret hos Veterinær- og Fødevaredirektoratet, henvender man sig telefonisk til 1.kontor (35 35 40 73) og beder Bjørn Fredebo Thomsen om retningslinier for at indføre katte til Storbritannien under Balai Directive.
 • Derefter skriver man til Veterinær- og Fødevaredirektoratet med sit eget navn, adresse og telefon/fax, kat-terinavn og beder om at blive registreret hos dem.
 • Opdrætteren i Storbritannien, som vil importere denne kat, skal også registrere sit katteri. Det engelske Veterinær- og Fødevaredirektoratet hedder MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food).
 • Disse registreringer er uden omkostninger for nogen parter og kan bruges igen senere, hvis det skulle blive interessant.
 • Der skal også registreres en tilsynsførende dyrlæge for det eksporterende katteri.
 • Når man har snakket med sin dyrlæge, om at han/hun skal være tilsynsførende dyrlæge på dette projekt, meddeler man Veterinær- og Fødevaredirektoratet 1.kontor dette skriftligt med oplysninger om dyrlægen. De kontakter dyrlægen, for at få bekræftet at vedkommende har indvilget i at være tilsynsførende dyrlæge.
 • Både du og dyrlægen får en kopi af de to registreringer (af katteriet og af dyrlægen) på dansk og på engelsk. Disse skal bruges senere.
 • I Storbritannien har MAFF ansat dyrlæger til at tage sig af dyr, importeret under Balai.
 • Så skal katten mikro-chippes og rabiesvaccineres, hvis dette ikke allerede er gjort.
 • En til tre måneder efter, at katten er vaccineret, skal der tages en blodprøve, som skal analyseres for rabiesantistof. 

Når blodprøven er taget og man har fået resultatet tilbage, meddeler man "sin" engelske opdrætter dette. Vedkommende kontakter MAFF og får en dato, for hvornår katten tidligst kan få indrejsetilladelse. Denne dato er mindst 6 måneder efter datoen for rabiesvaccinen.

I mit tilfælde var katten ældre og 90 dage var allerede gået efter den første rabeisvaccination. Han måtte genvaccineres. Det store spørgsmål var nu, om de 6 måneder ville blive beregnet fra den første eller den anden vaccinationsdato. Alle i Storbritannien, som læste dokumentet for første gang, importøren og selv MAFF©ˆs vagtdyrlæge var af den opfattelse, at datoen ville blive beregnet udfra den vaccination, blodprøven blev taget fra (altså den anden). Den administrerende MAFF person, som var ansvarlig for denne import, havde først fortalt os, at datoen ville blive beregnet ud fra den første vaccination. Det blev senere bekræftet, at hendes viden var den mest kurante. Tilsyneladende havde der været en domsafgørelse om lige præcis dette punkt i Storbritannien for nylig. Så længe der gået mindst 6 måneder efter den første vaccination, bliver efterfølgende vaccinationer anset som fornyelser, og antistof - testresultatet var tilfredsstillende, kunne katten rejse ind i Storbritannien, så snart rejseplanerne var klar.
I den mellemliggende periode må katten ikke forlade opdrætterens katteri med mindre den skal til dyrlægen, dvs. den må ikke udstilles eller løbe frit ude. Katten må godt gå sammen med de andre katte og dyr i det registrerede katteri, men må ikke forlade katteriet.
Katten må godt komme ud i en udendørs løbegård, der er sikret mod, at katten kan komme ud og rabiessmittede dyr kan komme ind.
At disse forhold er overholdt attesteres ved den tilsynsførende dyrlæges underskrift.

 • Ca. en uge før afrejse skal den tilsynsførende dyrlæge udfylde en sundhedsattest på katten - "Model Health Certificate for placing on the market in the United Kingdom and Ireland of dogs and cats not originating in those coun-tries". Denne sundhedsattest skal faxes til MAFF, som faxer den videre til de involverede parter inden kattens indrejse i Storbritannien. Denne sundhedsattest gælder i 10 dage.

 

Nu skal kattens rejse bestilles
(Jeg kan kun tale om at rejse fra Danmark til Storbritannien, da det er, hvad jeg har prøvet.)

Flyver man direkte fra Danmark til Storbritannien, skal et speditørfirma involveres. (Ifølge MAFF er det sådan, at hvis man derimod flyver fra Danmark til Storbritannien via en anden lufthavn i EU, kan katten rejse som baggage i flyets lastrum (er dyret ledsaget af en person, er der en prisforskel på ca.DKK 1000), fordi så kommer katten ikke fra Danmark.

Det er kun Danmark, der insisterer på at bruge et speditørfirma, angiveligt pga. fortidige erfaringer med meget høje bøder for at importere dyr ulovligt ind i Storbritannien.

Ifølge MAFF fortolker Danmark reglerne for stift, men det er deres ret og eksportør skal følge den fortolkning af reglerne, som gælder i sit land.)

I det følgende beskriver jeg, hvordan tingene forholder sig, hvis katten rejser direkte fra Danmark til Storbritannien:

 • Når indrejsedatoen for katten nærmer sig, skal man kontakte British Airways, som er det eneste flyselskab, der er godkendt til at indføre dyr i Storbritannien. Katten skal rejse som gods, dvs. med et speditørfirma og i cargorummet på flyet - uanset om opdrætteren eller køberen er med på flyet eller ej.
 • British Airways skal godkende transportkassen (Kennel Cab er ok), og at der er plads til katten på flyet (de tillader kun et dyr på hvert fly).
 • Speditørfirmaet skal også godkende kassen. De har trækasser, som de anbefaler og tilbyder til kr 800. Hvis man kan overbevise dem om, at man selv har en kasse, som British Airways vil flyve med, kan Kennel Cab godt bruges. Men ellers har speditørfirmaet disse trækasser klar, som man kan købe.

British Airways' foretrukne speditørfirma i Kastrup er efter sigende Airland International (32 51 86 00), Kystvejen 14, 2770 Kastrup (lige bagved lufthavnen). Airland International tager kr 1292 for at sende katten til Storbritannien. Dette beløb skal betales kontant, når katten afleveres 3 timer før afrejse. På dette tidspunkt skal man også fremvise originale vaccinationspapirer og sundhedsattest. Andre speditørfirmaer kan vist nok også bruges, men British Airways Cargo i København henviser selv til Airland International. For at kunne sende katten, skal Airland International (og sikkert også alternative speditørfirmaer) bruge følgende oplysninger: hvilket fly katten skal med, afsenders og modtagers navne, adresser, telefon/fax, kattens navn, chipnummer, alder og hvilken type transportkasse, man vil bruge samt kassens ydre mål (hvis man ikke vil købe deres trækasse til kr 800).

 • En kopi af kattens sundhedsattestSå skulle alt også være klar til afgang.
 • Når katten kommer ind i Storbritannien til købers katteri, skal den holdes isoleret i ca. 10 dage.
 • Inden for de første 48 timer kommer en MAFF-ansat dyrlæge og tager en ny blodprøve for rabies antistof. Hvis den er ok, får køber skriftlig besked om dette - derefter kan katten blive integreret i katteriet.

 

 • Det er købers ansvar at finde en scanner, der kan læse den mikrochip, katten er mærket med. Dette kan vise sig at være et problem, da de scannere, der findes, kan være af ældre dato. Katten er sandsynligvis chippet med en af de nyeste chips på markedet. Køber skal derfor skaffe en ny scanner, der kan læse de nyeste chips. I vores tilfælde havde en lokal dyrlæge heldigvis lige købt en ny scanner, som kunne læse chippen. De to lånte scannere, lånt af en bekendt, som arbejder for en katteværnsorganisation, viste sig at være inkompatible med den nye chip, selvom firmaet sagde, at de burde kunne læse den type chip (INDEXEL).

 

Exporter: Camilla Baird - Primprau's Korats, Denmark

Importer: Jen Lacey - Jenanca Korats, Great Britain

Camilla Baird Primprau's Korat Cattery © 2003

korat3
dkprimpraus2

 

 

item11

 

 

item3 yhst22884754111614207712915895